Heimesida vår

Dette er den nye heimesida vår. Her vil me leggja ut ein del informasjon om skulen. Me ynskjer ikkje å leggja ut vekeplanar og det som angår direkte i kvar klasse, det vil framleis bli lagt i Showbie og sendt som meldingar i Visma.

Referat etter FAU og SU/SMU vil også bli lagt her.