Refleksdagen 2019

Refleksdagen vert markert over heile landet i dag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks slik at det ikkje skjer ulykker. Som fleire kjenner til har me kvart år ein intern konkurranse på skulen vår. Den klassen som er flinkast til å bruke refleks får ei fin premie til klassen. Konkurransen byrjar denne veka og varer til vinterferien. Kvar elev må passe på å ha anten ein refleksvest eller to refleksar/refleksband. Det er viktig å ha ein på kvar side. Det blir spanande å sjå kva for ein klasse som stikk av med sigeren i år.  Det ryktast at det er ei fin premie i vente…J