Arkiv for Januar, 2020

Fagdag

Dette skuleåret har me byta ut klubbdagar med fagdagar fordi me gjer oss kjend med kunnskapsløftet som skal setjast i verk, hausten 2020. Elevane er delt inn i grupper på tvers i småskulen og mellomtrinnet.  Dei jobbar med ulike tema. Det er mellom anna økonomi, psykisk helse, bærekraft, folkehelse...

Les meir
Sist oppdatert 15. januar 2020 10:23