Inspektør og sosiallærar

Hei!

Eg er inspektør og sosiallærar på Ferkingstad skule og er her kvar skuledag.

De kan nå meg på tlf. 52 81 23 09, eller mail ;  elkj@karmoy.kommune.no

Nokre av mine oppgåver er

  • Å snakke med elevar om ting dei har på hjertet.
  • Snakke med føresette om deira barn, bekymringar, utfordringar osv.
  • Arbeide saman med føresette og kontaktlærar med å følge opp elevar som trenger litt ekstra støtte.

Helsing Else Brit Osland Kjærgård