Kva tid skal elevane vere heime?

Elever og ansatte som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møte på skulen, men halde seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar kan komme tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.

Informasjon frå UDIR

Informasjon frå Karmøy Kommune