Helsesjukepleiar Anne

Anne Erland er vår helsejukepleiar ved skulen, og kjem til å vere her på måndagar og fredagar frå 7. desember. Du kan lese meir under informasjon om skulen.