Kokkekamp

No har elevane våre på sjuande trinn øvd seg saman med Ingrid Victoria på å lage god mat. Etter åtte månader med trening er det et tid for kokkekamp. Elevane er engasjerte og skjerpa på kjøkkenet, tydeleg at dei har fått god opplæring. Håper dokker heime ser kor flinke elevane er, og får glede av kokkekunsten deira.