Siste nytt

Politiet på besøk

På onsdag var politiet her for å sjå på trafikken om morgonen. Dei var imponert over kor mange som syklar og går av elevane våre. Mange har refleks, og det er bra no når morgonane begynner å bli mørke. Dei gjekk innom 1.-3. klasse og delte ut refleksar.

Les meir
Sist oppdatert 16. oktober 2020 08:59

Reflekskonkurranse

Det byrjar å bli mørkt om morgonen. Då er det viktig at elevane blir sett i trafikken. Hugs refleks! Me har reflekskonkurranse på skulen med ein fin premie til klassen som vinner.

Les meir
Sist oppdatert 12. oktober 2020 14:58

God haustferie!

Ferkingstad skule ynskjer alle elevar og føresette ein god haustferie! Håpar alle elevane våre får fine dagar. Me ser kvarandre igjen måndag 12. oktober.

Les meir
Sist oppdatert 2. oktober 2020 14:05

Kva tid skal elevane vere heime?

Elever og ansatte som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møte på skulen, men halde seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar kan komme tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar. Informasjon frå UDIR Informasjon frå Karmøy Kommune

Les meir
Sist oppdatert 23. september 2020 17:42

Inspektør og sosiallærar

Hei! Eg er inspektør og sosiallærar på Ferkingstad skule og er her kvar skuledag. De kan nå meg på tlf. 52 81 23 09, eller mail ;  elkj@karmoy.kommune.no Nokre av mine oppgåver er Å snakke med elevar om ting dei har på hjertet. Snakke med føresette om deira barn, bekymringar, utfordringar osv. Arbeide...

Les meir
Sist oppdatert 12. mars 2020 12:24

Fagdag

Dette skuleåret har me byta ut klubbdagar med fagdagar fordi me gjer oss kjend med kunnskapsløftet som skal setjast i verk, hausten 2020. Elevane er delt inn i grupper på tvers i småskulen og mellomtrinnet.  Dei jobbar med ulike tema. Det er mellom anna økonomi, psykisk helse, bærekraft, folkehelse...

Les meir
Sist oppdatert 15. januar 2020 10:23

Refleksdagen 2019

Refleksdagen vert markert over heile landet i dag 17. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks slik at det ikkje skjer ulykker. Som fleire kjenner til har me kvart år ein intern konkurranse på skulen vår. Den klassen som er flinkast til å bruke refleks får...

Les meir
Sist oppdatert 17. oktober 2019 10:15

Haustmarknad

Me på skulen håpar at alle har hatt ei fin haustferie. Her kjem nokre bilete frå haustmarknaden.

Les meir
Sist oppdatert 16. oktober 2019 12:11